Pages

sto lat temu sto cznia


widziana z okien pociągu, z autobusu do nikąd

anty analog


cyrkle i ekierki


formy przestrzenne wobec katastrofy


półsens

te karkołomne wyrazy
podania
formularze, druki
kombinacje

kolekcje nieudanych miejsc